Home‎ > ‎Một số Thủ thuật‎ > ‎

Thủ thuật Vi tính


Adds-in đọc số ra chữ trong Excel

posted May 29, 2010, 1:33 AM by anh nin

Trong công tác có nhiều tính toán như Kế toán, nhân sự thì adds-in này quả thật bổ ít và tránh những sai sót do đọc nhầm.
Phần adds-in này đã được Phạm Thanh Tú, IT của TNT phát triển để sử dụng trong môi trường Unicode.

Download adds-in này tại đây

Anh/ chị nào sử dụng nhớ cam ơn Thanh Tú.

1-1 of 1